Sabtu, 9 Oktober 2010

Tarif Air Vs Kedaulatan hak Negeri-Negeri

Tarif Air Vs Kedaulatan hak Negeri-Negeri


SENARIOSepanjang 50 tahun Barisan Nasional (BN) mentadbir Kedah (1957-2007), negeri ini dibebani hutang sebanyak RM2.4 bilion, yang mana RM1.7 bilion daripada jumlah itu adalah pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan untuk membiayai perkhidmatan bekalan air . Setelah mengambil alih pemerintahan pada Mac 2008, kerajaan PR mendapati selain bebanan hutang yang sangat tinggi, infrastruktur dan perancangan perkhidmatan ini jauh ketinggalan di belakang keperluan semasa dan unjuran keperluan masa hadapan.

.

Hal ini berlaku kerana pihak Kerajaan Negeri waktu itu lebih cenderung membuat pinjaman daripada kerajaan persekutuan, berbanding memohon geran (yang menjadi hak rakyat Kedah yang juga rakyat Malaysia) gara-gara keinginan mereka menentukan projek-projek itu dapat diagihkan berdasarkan kepentingan politik mereka. Hal ini dapat dikesan dengan ketara dalam projek pembinaan loji air di Padang Sanai yang telah dibangkitkan dalam Sidang Dewan Undangan Negeri pada bulan Ogos 2010.

.

Kegagalan membayar balik pinjaman bekalan air dihadapi oleh semua kerajaan yang diperintah oleh BN, (dulu kini dan selamanya) melibatkan jumlah yang besar dan menjadi bebanan pula kepada kerajaan Pusat. Pihak Kerajaan Pusat dalam usaha memastikan hutang-hutang lapuk itu dibayar oleh semua kerajaan negeri, telah mengambil langkah ‘merampas secara halus’ hak yang telah diperuntukan dalam perlembagaan persekutuan sebagai hak kerajaan negeri iaitu sumber dan bekalan air. Perlembagaan Persekutuan telah dipinda untuk menjayakan langkah ini.

.

Keadaan lebih parah lagi apabila Kerajaan BN sebelum ini menswastakan beberapa sektor penting dalam perkhidmatan bekalan air kepada syarikat kroni mereka tanpa mengambilkira kepentingan rakyat dan negeri Kedah.

.

Pindaan Perlembagaan dan Pencerobohan Hak Kerajaan Negeri Terhadap Sumber Air: Fakta-Fakta Penting yang Perlu Rakyat Tahu.Pindaan Perlembagaan berkaitan pengawalan sumber dan perkhidmatan bekalan air membawa kesan yang amat besar kepada negeri-negeri seluruh Semenanjung Malaysia. Sumber dan perkhidmatan air dipisahkan seperti berikut:i) Sumber air – Kerajaan Negeri

ii) Perkhidmatan bekalan air – Kerajaan Pesekutuan

.

Pindaan ini melibatkan antara lain:1. Akta Perkhidmatan Air Negara (Water Sevices Industry Act – WASIA) diluluskan di Parlimen Malaysia dan diwartakan pada 2006 telah membawa kepada:

.

a) Pembentukan Suruhanjaya Perkhidmatan air Negara (SPAN) sebagai entity pengawal (regulatory) perkhidmatan air seluruh Negara.

.

b) Diwujudkan Perbadanan Aset Air Negara (PAB) sebagai sebuah entity milik penuh Perbadanan Menteri Kewangan (MOF Incorporated), khusus untuk menyediakan capital/dana untuk pembinaan asset-aset bekalan air (loji, paip, tangki, pusat rawatan dll). PAB juga ditugaskan membeli dan menguruskan semua hutang tidak berbayar (NPL) kerajaan-kerajaan negeri.

.

c) Berasaskan akta ini, bagi sektor pengurusan bekalan air, kerajaan-kerajaan negeri tidak dapat mengelak daripada bergerak kepada penubuhan entity/syarikat korporat seperti SADA.

.

d) Entiti/syarikat ini dibenarkan dimiliki oleh kerajaan negeri, tetapi dikawal sepenuhnya oleh SPAN.

.

2. Enekmen Syarikat Pengganti diluluskan sewaktu zaman BN.Bagi memenuhi kehendak Akta ini, Kedah seperti negeri-negeri lain membentangkan dan meluluskan satu Enekmen dalam Sidang Dewan undangan Negeri pada awal tahun 2008 (sewaktu di bawah BN). Enekmen Syarikat Pengganti Pengurusan Bekalan Air Negeri Kedah diluluskan sebagai langkah mula mengkoprat Jabatan Bekalan Air (JBA) selaras dengan Akta yang dikuatkuasakan oleh SPAN.3. Justifikasi penubuhan SADAPada 1/1/09, SADA ditubuhkan bagi menjalankan kerja-kerja JBA berasaskan justifikasi bahawa :

Berdasarkan Akta SPAN, Kerajaan Pusat berhak mengambil alih sepenuhnya perkhidmatan bekalan air di mana-mana negeri – melalui arahan Menteri berkaitan - bilamana satu laporan audit oleh SPAN mendapati kedudukan kewangan agensi air negeri tidak berupaya menampung operasinya. Sekiranya hal ini berlaku, maka hilanglah hak kawalan negeri ke atas sumber dan perkhidmatan air, seperti yang ditentukan oleh perlembagaan. Ini adalah satu bentuk ‘penjajahan/pencerobohan’ Kerajaan Pusat ke atas ‘kedaulatan’ Kerajaan Negeri.Cengkaman Perbadanan Aset Air Negara (PAB)a) Ditubuhkan di bawah MOF Inc, milik penuh (100%) Kementerian Kewangan, dengan tujuan:

.

i) Menyediakan dana secukupnya kepada syarikat pengendali/operator air untuk pembangunan asset-aset air (loji, tangki, paip dll).

.

ii) Menguruskan pinjaman/hutang kerajaan-kerajaan negeri.b) Sumber kewangan PAB.i) Pinjaman kerajaan Pusat – yang sebelumnya diberikan kepada kerajaan negeri, kini diberikan kepada PAB dan agensi ini berkuasa penuh ke atas sumber ini.

.

ii) Pasaran kewangan antarabangsa.c) Semua asset yang dibina/diambilalih oleh dana PAB akan disewakan kepada syarikat/operator bekalan air pada kadar yang ditentukan oleh PAB. Sewa ini digunakan untuk membayar hutang kerajaan negeri.

.

d) PAB membeli hutang/NPL kerajaan negeri daripada kerajaan pusat dan bayaran dibuat secara lump-sum (sekaligus) melalui pembiayaan dana antarabangsa. Akibatnya, kerajaan negeri kini berhutang kepada PAB dan tertakluk kepada syarat berikut:

.

i) Semua asset air yang ada hendaklah dipajak kepada PAB sebagai jaminan pinjaman/hutang.

.

ii) PAB akan buat pajakan kecil kepada SADA – supaya SADA mempunyai kawalan terhadap asset supaya dapat berfungsi sebagai operator air.

.

iii) Membayar fee pajakan kecil asset air kepada PAB

.

iv) Membuat bayaran pinjaman/NPL kepada PAB mengikut jadual yang ditetapkan.

.

Mengatasi cengkaman Pusat melalui PABBagi menghadapi situasi yang mencengkam ini, bagi mengelak rakyat Kedah kehilangan pegangan dan hak ke atas sumber dan asset air, Kerajaan Negeri melalui SADA telah mengambil langkah-langkah perlu bagi mengawal kepentingan negeri dan rakyat Kedah, antaranya meletakkan syarat berikut: .

.

i) Struktur pemilikan saham PAB tidak berubah – 100% milik MOF- sekiranya pemilikan PAB berubah melalui penjualan saham atau pengambilalihan melalui apa-apa cara sekalipun kepada mana-mana pihak, maka perjanjian pajakan adalah terbatal dengan sendirinya dan semua hutang piutang akan dihapus kira. Syarat ini telah dipersetujui oleh PAB melalui siri rundingan dengan SADA.Audit Prestasi Semasa yang membawa kepada Arahan menaikkan kadar tariff.

.

• Setelah mengambil alih hutang/NPL kerajaan negeri, PAB telah mengarahkan SPAN untuk menjalankan audit kepada semua akaun operator-operator air negeri-negeri untuk meneliti kemampuan kewangan syarikat-syarikat pengendali air seluruh Negara – bagi memastikan mereka dapat mengutip bayaran balik.

.

• Hasilnya- ternyata selama dibawah kerajaan BN selama 50 tahun, prestasi kewangan JBA (kemudian SADA) amat lemah/tidak mampu – dengan liability yang ada.

.

• Mesyuarat Kabinet pada hujung tahun 2009 telah memutus dan meluluskan pada dasarnya tariff air mesti dinaikkan di seluruh semenanjung.

.

• Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Bekalan Air telah menghantar surat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan operator air supaya mengemukakan model-model kadar tariff sedia ada.

.

• SPAN sebagai pengawal (regulatory) telah mengarahkan supaya operator-operator air negeri-negeri mengemukakan model-model semakan tarif.SADA Mengemukakan 3 model semakan tariff.• SPAN memanggil Dewan-dewan perniagaan, persatuan-persatuan pengilang peringkat negeri dan nasional, persatuan pengguna dan kesatuan wartawan untuk berunding , dan pada dasarnya semua bersetuju dengan model-model yang dikemukakan.Mempertahankan Kadar Tarif Rumah Ibadat dan Kebajikan.• SPAN memanggil semula operator-operator air untuk mengkaji model-model yang telah dirundingkan. SADA telah mempertahankan supaya bagi rumah-rumah ibadat, premis-premis berasaskan kebajikan tidak dinaikkan tariff – dan dipersetujui.Rancangan kadar Tarif Air Kerajaan Pusat Melalui SPAN• Pada tahun 2013, semua kadar tariff air diseragamkan seperti kadar tariff elektrik. Kadar yang ‘selesa’ bagi SPAN ialah RM0.90 sen semeter padu – sama dengan kadar Negeri Johor.

.

• Atas dasar mempertahankan dan mempertimbangkan kedudukan bebanan kepada rakyat, SADA berjuang supaya kadar hanya dinaikkan sedikit (RM0.10 sen). Kepentingan rakyat telah dipertimbangkan semasak-masaknya dalam setiap perundingan dengan SPAN.Kedudukan Kedah Berbanding beberapa Negeri• Terdapat 52,000 akaun pengguna, 90% adalah pengguna domestic dan 10% pengguna industry. Keadaan ini meletakkan SADA menghadapi kumpulan pelanggan yang majoritinya berada dalam tariff paling rendah.

.

• Berbanding Pulau Pinang yang mempunyai pelanggan industry lebih banyak dari pengguna domestic.

.

• Kedah menguruskan 13,000 kilometer (km) saluran paip bekalan air, berbanding 2,000 km bagi Pulau Pinang dan 1,000 km di Perlis. Kos mengendalikan dan menyelenggara bekalan dan tekanan air di Kedah jauh lebih tinggi berbanding negeri jiran.

.

• Paip-paip di Kedah member pulangan rendah disebabkan taburan penduduk berselerak dan berjauhan – berbanding Pulau Pinang yang mempunyai taburan penduduk padat dan tertumpu – kos jadi rendah.Tanggungan Akibat Penswastaan Bekalan Air Kerajaan BN Kepada Syarikat Kroni.i) Telework Sdn Bhd – Pengurusan bekalan air di seluruh Langkawi. Akibat kos operasi yang lebih tinggi berbanding pulangan yang telah dipersetujui dalam perjanjian penswastaan oleh Kerajaan BN waktu itu, maka, sehingga perjanjian tamat pada tahun 2020, SADA terpaksa top-up RM25-RM50 juta setahun dan akan meningkat sehingga RM70 juta setahun menjelang 2020. Tindakan ini mengakibatkan hutang SADA terus meningkat dari masa ke semasa, disamping hutang kepada kerajaan pusat. Hal ini menjejaskan prestasi kewangan SADA dan meletakkan Kedah sentiasa dalam risiko kehilangan asset terpenting kepada rakyat Kedah dari sudut keselamatan, ekonomi, social dan politik.

.

ii) Air Utara Indah Sdn Bhd (AUI) – Memproses/merawat air di lima loji utama/terbesar di seluruh negeri, iaitu di loji Plubang, Bukit Pinang, Pinang Tunggal, Sungai Petani dan Sg Ular. Berdasarkan perjanjian, kos rawatan air dikira berdasarkan jumlah air yang dirawat, bukan air yang sampai kepada pengguna. Oleh kerana Kedah mengalami Non-revenue water (NRW) sebanyak 48%, maka, SADA terpaksa membayar kos tersebut tanpa sebarang pulangan. SADA sedang berusaha mengurangkan kadar NRW kepringkat minimum. Sekitar RM90 juta dibayar kepada AUI setahun.• Kedua-dua perjanjian ini tidak ada ‘exit clause’, dirangka sedemikian rupa untuk memastikan syarikat-syarikat ini menerima bayaran dengan selamat walaupun rakyat Kedah ‘sengsara’.iii) Kenaikan tariff elektrik berkali-kali sejak 17 tahun lalu (sejak 1993). Kos bil elektrik sekitar RM30 juta sebulan.iv) Peningkatan kos bahan kimia.Moral di sebalik kenaikan tariff air dan perjuangan rakyat Kedah.Setelah ‘kehilangan’ sebahagian hak ke atas tanah yang dihakis melalui Kanun Tanah Negara (1960), Kerajaan dan rakyat Kedah kini harus berjuang mempertahankan hak dan menghalang Barisan Nasional melalui Kerajaan Pusat mengambil alih asset-aset, operasi, sumber berkaitan air, yakni salah satu hak negeri yang dijamin oleh perlembagaan. Ini adalah perjuangan besar yang tidak wajar dikorbankan hanya dengan kenaikan sekupang bagi semester padu. Kita harus member sokongan sepenuhnya kepada Kerajaan PR melalui sokongan terhadap SADA demi mempertahankan asset strategic bagi keselamatan, ekonomi, soaial dan politik Kedah. Ini adalah kedaulatan negeri tanah tumpah darah kita semua!

.

Esok: Yang tersirat di sebalik kenaikan tarif air...

Sekian.Muhammad Sanusi Md Nor,

SETPOL MB

Jumaat, 8 Oktober 2010

GAMBAR SEKITAR IJTIMAK TARBAWI PEMUDA PUSAT DI RUSILA MARANG

Pemuda berikrar akan terus mendokong kepimpinan ulama

tetamu kehormat yang dijemput memberi suntikan taujihad kepada para peserta

Lebih 5,000 pemuda menyertai Ijtimak Tarbawi

Para panelis melakarkan pengalaman untuk dikongsi para pemuda.

Laungan wehdah membakar semangat untuk bangun berjihad

Para pemuda khusyuk menadah kitab tafsir surah al-Hujurat yang dibentangkan Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang

Sebahagian peserta mengikuti melalui skrin elektronik berikutan ruang padat.

Para peserta tekun mendengar butiran pembentangan

 Ucapan perasmian oleh Dato' Seri Presiden PAS

Ustaz Dato' Tuan Ibrahim mengingatkan cabaran yang ditempuh oleh Islam

Kaunter pendaftaran sesak dengan penyertaan pemuda dari seluruh negara.

Masjid Rusila menjadi tuan rumah untuk Ijtimak Tarbawi Pemuda PAS Kebangsaan

Ustaz Nasruddin Hassan berada di celah-celah peserta mengikuti pembentangan
Para pemuda khusyuk menadah kitab tafsir surah al-Hujurat yang dibentangkan Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang

FORUM IJTIMAK TARBAWI PEMUDA PAS PUSAT

Oleh IZWAN ABDUL HALIM


izwan@harakah.net.my

Tarbiyah merupakan elemen penting yang menjana kekuatan perjuangan PAS. Pelaksanaan tarbiyah itu sendiri menjadi penekanan kepada setiap anggota parti dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan gerakerja di dalam PAS menuju cita-cita memartabatkan Islam. Pun begitu, mehnah dan tribulasi tidak terhad datangnya daripada musuh Islam semata-mata. Anasir-anasir yang tidak diundang sentiasa berlegar mempengaruhi kemurnian tarbiyah. Ikuti ringkasan kupasan oleh ahli panel Forum Tarbawi pada Ijtimak Tarbawi Pemuda PAS Peringkat Kebangsaan di Rusila, Terengganu baru-baru ini.

Jantung Gerakan

Almarhum Ustaz Dato’ Fadzil Mohd Noor pernah berkata bahawa perjuangan PAS bukan untuk mencari kebenaran tetapi perjuangan PAS adalah untuk mengangkat kebenaran bagi diletakkan ditempat yang selayaknya.

Oleh itu, kewajipan besar ahli PAS adalah untuk mengangkat Islam ke kedudukan selayaknya.

Menurut Ketua Pemuda PAS Kedah, Ustaz Ahmad Yahya selaku panelis pertama, usaha itu bermula dengan taklim, diikuti tarbiyah dan seterusnya harakah.

“Bermula dari taklim (keilmuan) diikuti tarbiyah, yakni mendarah dagingkan ilmu yang dipelajari ke dalam diri. Diikuti harakah yakni jihad, di mana orang berilmu, yang ilmu itu berakar dalam jiwanya tidak akan boleh duduk diam dengan ilmunya melainkan dia bergerak dan bekerja. Itulah jihad,” ujar beliau menjelaskan.

Katanya, apabila dibicarakan soal ilmu, sememangnya PAS adalah parti yang memberi penekanan mengenai ilmu di mana PAS itu sendiri adalah medan menuntut ilmu. Pun begitu, soal tarbiyah masih lagi tidak dilaksanakan sebaiknya.

Jelas Ahmad, sekiranya ilmu menjadi akal dan otak kepada jamaah, maka tarbiyah adalah jantung gerakan.

“Dalam dunia hari ini umum paling takut dengan penyakit jantung. Jantung sangat istimewa, kita berjalan dia berjalan, kita duduk dia berjalan, kita tidur dia berjalan, bila dia berhenti berjalan, kita ‘jalan’ (mati),” ujarnya simbolik.

Untuk itu katanya, jika jantung gerakan ini adalah tarbiyah, maka ia sangat perlu dipelihara. Tegas beliau, setiap ahli PAS perlu berasa bimbang sekiranya jantung gerakan ini, yakni tarbiyah berada dalam keadaan sakit.

Menyambung hujahnya, beliau menjelaskan dalam muhasabah yang dilakukan selepas Pilihan Raya Umum 2004 menginsafi bahawa petugas PAS jauh daripada Allah untuk menguasai hati-hati manusia menyokong perjuangan PAS.

Bagaimanapun semua pihak katanya, sepakat bahawa untuk mendekatkan diri kepada Allah, tarbiyah mesti diperteguhkan.

Tarbiyah menurut beliau, perlu diletakkan pada posisi penting dalam PAS, misalnya dipegang sendiri oleh ketua organisasi. Beliau turut melontarkan syor agar tarbiyah digerakkan sebagai sebuah jabatan dan bukan lagi lajnah.

Katanya lagi, kekuatan tarbiyah akan menggerakkan jihad, tetapi untuk menggerakkan tarbiyah juga memerlukan jihad kerana tidak mudah untuk menggerakkan tarbiyah. Banyak keadaan masa kini yang meletakkan tarbiyah menjadi perkara kedua atau ketiga dalam PAS.

Realiti dalam gerakerja PAS ujarnya, kadang-kadang ahli berhadapan dengan pelbagai kerenah sesama sendiri, oleh itu program tarbiyah adalah ‘workshop’ untuk memperbaiki diri.

Bekerja Mempersiapkan Masyarakat

Panelis kedua yang juga Ketua Ulama PAS Negeri Melaka, Ustaz Zulkifli Ismail menegaskan, tidak ada jalan pintas untuk menegakkan daulah Islam melainkan menyediakan masyarakat untuk menerima Islam dan menerima perubahan kepada siasah Islam.

Kesediaan itu memerlukan proses dakwah dan tarbiyah di mana katanya, inilah tugas mereka yang terlibat dengan gerakan Islam. Urusan ini ujarnya, perlu menjadi agenda setiap masa.

Menghadapi situasi massa, pemuda sebagai penggerak dakwah katanya, perlu memahami tabiat dakwah yang memerlukan kepada marhalah.

“Orang Melaka tak sama dengan orang Kelantan,” ujarnya memberikan contoh mudah.

Oleh itu, pemuda dinasihatkan beliau agar memahami marhalah dihadapi mereka supaya kemenangan dicapai kelak adalah kemenangan yang matang dan dipertahankan rakyat.

Gerakerja juga menurut Ustaz Zulkifli, perlu disusun mengikut keutamaan marhalah tersebut.

Adakalanya pendakwah ujar beliau, mengejar kemasyhuran dari memberi faedah untuk dakwah dan perjuangan yang didokongi, sedangkan tuntutan marhalah tidak diisi dan kerja tidak dilaksanakan.

Nasihatnya lagi, dalam menjayakan cita-cita perjuangan juga, mestilah membelakangkan kepentingan peribadi, mazhab serta pandangan sendiri sebaliknya mengambil segala peluang yang menguntungkan dakwah dan jamaah.

Halang Anasir Perosak

Kecacatan tarbiyah kerana kadang kala anasir dalam gerakan Islam sama dengan anasir gerakan bukan Islam, demikian menurut Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, Ustaz Nik Zawawi Nik Salleh.

Sebagai panelis ketiga forum itu, beliau mendedahkan mengenai kewujudan golongan yang mempunyai kepentingan dalam jamaah PAS.

Tegasnya, dalam keterbukaan diruang demokrasi ini untuk menarik seramai mungkin menyertai dan menyokong PAS, tetapi PAS jangan sampai dipenuhi anasir yang tidak ditarbiyah.

Jika tidak katanya, PAS juga akan dilabelkan sebagai mencari kepentingan duniawi hanya kerana mempunyai perangai seperti pihak lain disebabkan anasir-anasir tadi.

Dalam pelbagai isu dan perkembangan dihadapi di Malaysia ini, hakikatnya PAS-lah yang kehadapan menggerakkan anggotanya memperjuangkan perkara tersebut.

“Yang libatkan anggotanya dengan semua perkembangan, satu-satunya parti dan jamaah yang ada, hanyalah PAS. PAS mempunyai acuan tarbiyah tersendiri yang berbeza dengan sekelian gerakan. Jangan sekali-kali ada di kalangan pekerja PAS, petugas PAS yang masih letak dalam kepala mereka (bahawa) mana-mana tarbiyah kita boleh ambil,” ujarnya melontarkan peringatan.

Tegas beliau, tarbiyah yang dibentuk ketika ini sudah menepati acuan PAS dan tidak perlu acuan lain diserap hingga boleh memecahkan PAS.

PAS juga katanya, perlu mengelak dari mempunyai segelintir pimpinan yang tidak melalui proses tarbiyah dan tidak ditarbiyah.

Jelas Ustaz Nik Zawawi, ini adalah untuk menghindari PAS apabila memerintah kelak mempunyai sifat-sifat yang dimiliki musuh kerana dibawa oleh anasir tertentu ke dalam PAS.

Ujarnya, anasir-anasir ini kelak akan membawa akhlak yang lain dari akhlak anggota jamaah Islam. Oleh itu serunya, kekalkan paksi keaslian PAS mengikut acuan PAS yang sebenar dan sentiasa memelihara dari anasir merosakkan.

MEMAHAMI REALITI CABARAN KEPADA ISLAM

Oleh IZWAN ABDUL HALIM


izwan@harakah.net.my

Para pemuda Islam perlu memahami bahawa musuh-musuh Islam sentiasa mencipta pelbagai fasa baru setiap kali mereka gagal menyekat kebangkitan Islam, demikian intipati penting dipertegaskan Naib Presiden PAS, Ustaz Dato’ Tuan Ibrahim Tuan Man.

Musuh Islam pernah menjajah negara umat Islam, menghapuskan generasi Islam dan menciptakan rasa takut manusia kepada Islam. Di sebahagian negara Islam, mereka meruntuhkan masjid-masjid, membakar kitab suci dan membunuh orang yang mengaku Islam. Perkara demikian pernah berlaku kepada umat Islam di negeri Balkan.

“Musuh tidak menjangka benih Islam akan muncul kembali. Setelah lebih 80 tahun mereka cuba menghapuskan benih-benih Islam, tetapi seperti kemarau yang lama, tidak ada manusia menjangka ada pokok boleh tumbuh semula. Tetapi bila turun hujan, tumbuhlah benih-benih yang tertanam lama dalam tanah,” demikian ibarat dinyatakan beliau.

Menurutnya, dalam gelombang kedua dilancarkan musuh Islam, mereka cuba memisahkan Islam dari cabang kehidupan lain dan diikuti gerakan penerapan Islamisasi. Hinggalah musuh Islam mencipta tragedi besar 11 September yang memomokkan Islam sebagai ekstrim lalu memangsakan gerakan Islam di seluruh dunia.

Demikian itu katanya, popularlah istilah Islamophobia dan timbul cadangan ‘Islam Sederhana’ termasuk dari kalangan pemimpin beragama Islam. Gagasan ‘Islam Sederhana’ itulah sebagaimana dinyatakan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak pada persidangan dunia baru-baru ini yang hakikatnya hanyalah menepati kehendak musuh-musuh Islam.

Dedah Tuan Ibrahim, itulah sebenarnya Islam tanpa siasah dan ia akan menjelmakan Islam dalam bentuk gerakan tasauf dan tarikat lalu mengenepikan jihad.

Katanya, akan muncul juga seperti cendawan seperti hujan iaitu gerakan-gerakan dakwah atas nama Islam tetapi membuang siasah dari urusan mereka serta mereka diberi pembiayaan dan layanan sebaiknya dari pemerintah.

“Uthman al-Affan pernah menyebut kalimah penting bahawa mana-mana perintah Allah dalam al-Quran yang tidak boleh disempurnakan dengan al-Quran al-karim, kita akan sempurnakan dengan kuasa siasah demi menyempurnakan perintah Allah tersebut.

“Di dalam al-Quran, Islam itu sempurna, tetapi dalam menyempurnakan perintah Allah di dalam Quran, ada yang berhajat kepada elemen siasah dan kekuasaan.

“Sebahagian perintah Allah tidak berhajat kepada elemen ini seperti berzikir, tanpa perjuangan politik umat tetap boleh berzikir. Tetapi di sana ada perintah yang memerlukan elemen siasah seperti pengharaman judi,” terang beliau menegaskan kepentingan siasah.

Pada ketika sedemikian ujarnya, gerakan dakwah akan dilayan dengan sangat baik termasuk dari kuasa besar dunia. Manakala gerakan Islam sebenar akan dianggap sebagai ekstrimis.

Sehubungan itu, amat penting membina kesedaran dan tanggung jawab umat Islam kepada Islam itu sendiri.

Menghadapi realiti dan cabaran yang bakal dihadapi, para pemuda seru beliau, perlu bertindak dengan tepat supaya tindakan itu bukan sahaja menggambarkan kecantikan Islam, tetapi menghindarkan fitnah kepada Islam.

Pemuda PAS katanya, perlu jauh berbeza dengan pemuda lain di mana emosi diri diseimbangkan dengan ilmu.

Pemuda juga perlu sentiasa mencari jalan untuk dekatkan masyarakat kepada Islam di saat musuh akan sentiasa mencari jalan untuk cabut kekuatan akar umbi Islam iaitulah siasah. Sedang, roh kekuatan Islam ada pada siasah.

Jelas Tuan Ibrahim, kekuatan lisanul hal adalah lebih berkesan kerana tingkah laku lebih mudah difahami dari perkataan. Kerana ituIah sebab PAS perlu menang supaya Islam dapat diterjemahkan dalam bentuk dan rupa.

Juga katanya, menghindarkan dari segala bentuk gangguan sepertimana yang dihadapi oleh negeri-negeri Pakatan Rakyat ketika ini. Hal sedemikian ujarnya sama sepertimana berlaku apabila Islam menang di Madinah.

“Sepertimana hilangnya gangguan setelah Islam menguasai Makkah, seperti itulah diharap apabila Pakatan Rakyat menguasai Putrajaya,” ujarnya mengaitkan peristiwa Fathu Makkah.

Beliau juga menyeru pemuda terus menyampaikan khabar berita gembira kepada masyarakat berhubung tawaran yang lebih baik akan diberikan PAS apabila memerintah.

MENSIFATKAN DIRI DENGAN SIFAT SEORANG PEJUANG ISLAM

Oleh IZWAN ABDUL HALIM


izwan@harakah.net.my

Usaha memupuk budaya tarbiyah perlu bermula dengan memahami maksud tarbiyah itu sendiri.

“Perlu faham (maksud) tarbiyah itu baru boleh pupuk, baru hadir rasa kecintaan yang tinggi untuk pupuk budaya tarbawi dalam PAS. Selagi tak faham, tak hadir kecenderungan untuk pupuk,” demikian menurut Ketua Pemuda PAS Pusat, Ustaz Nasruddin Hassan at-Tantawi.

Secara mudah dalam memahami maksud tarbiyah, beliau mengajak merenungi kembali lihat tujuan asal seseorang menyertai PAS.

Katanya, inilah suatu perkara penting yang akan menjawab sekaligus mentakrifkan erti tarbiyah itu sendiri. Beliau yakin, mereka yang ikhlas tidak menyertai PAS untuk kepentingan duniawi sebaliknya mahu mendaulat syariat Allah serta meninggikan kalimah-Nya.

Demikian itu, segala aktiviti, perencanaan dan tindakan ke arah mencapai matlamat tersebut mengikut manhaj tarbawi itulah dianggap sebagai tarbiyah.

Maka setelah dianggap begitu, maka ia perlu dibudayakan dan ketika sama memelihara dari anasir yang boleh merosakkannya.

Hakikatnya ujar beliau, usaha dan peranan itu adalah tugas para Rasul dan disambung kini oleh mereka yang menegakkan cita-cita Islam di mana tugas ini amat dibenci oleh musuh-musuh Allah.

“Oleh kerana tugas ini untuk mencapai matlamat, maka tugas ini perlu didukungi setiap anggota jamaah. Kemenangan ini tidak ada tongkat sakti, mesti melalui jalan perjuangan.

“Kalau kamu berjuang menegakkan agama Allah, nescaya Allah berikan kemenangan. Ertinya, kalau tidak berjuang, Allah tidak akan diberikan kemenangan. Kemenangan itu hanya dicapai apabila kamu berjuang. Cuma berjuang tak semestinya menang, tapi hendak menang mesti berjuang,” ujarnya memahamkan peserta.

Dalam meletakkan diri untuk perjuangan ini, setiap ahli PAS katanya perlu mengetahui muwasafat (ciri-ciri) pejuang agar setiap ahli menyediakan dirinya melalui tarbiyah dan menepati dirinya dengan muwasafat tersebut sebagaimana yang dikehendaki Allah.

“Syaratnya ialah kita memberi komitmen tinggi terhadap manhaj perjuangan Islam yang telah diasaskan Rasulullah saw. Perlunya kita lakukan ‘pemutihan intimak’ diri dalam perjuangan ini yakni memahami sebab-sebab melibatkan diri bersama PAS,” tegas Nasruddin.

Beliau menggesa ahli PAS memahami kepentingan tarbiyah yang akhir-akhir ini kurang diberi perhatian. Jika ada dilaksanakan program-program tarbiyah sekalipun menurut beliau, ianya tidak diberi fokus secara serius.

Sebagai ahli gerakan Islam katanya, ahli PAS perlu seimbang antara politik dan dakwah dengan tarbiyah.

Perkara tarbiyah juga katanya perlu menjadi perbicaraan penting setiap anggota parti pada setiap masa dan menghidupkan suasana-suasana tarbiyah hingga menjadi satu budaya.

PEMUDA ADALAH PELAPIS PERJUANGAN

Oleh IZWAN ABDUL HALIM


izwan@harakah.net.my

Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub menyifatkan Dewan Pemuda adalah ‘kilang’ melahirkan pimpinan PAS.

Menurutnya, 80 peratus barisan kepimpinan PAS ketika ini adalah mereka yang melalui proses tarbiyah dalam Dewan Pemuda.

Tarbiyah jugalah katanya membezakan PAS dengan Umno dan menjadi teras pembinaan jiwa dan fikrah. Natijahnya, Pemuda PAS adalah golongan yang boleh digerakkan pada bila-bila masa walau di mana berada.

“Kalau parti mengeluarkan sesuatu arahan, kita tidak teragak-agak untuk mengorbankan segala masa lapang kita, sumbangan kita, semata-mata untuk meninggikan Islam. Inilah yang PAS banggakan pada pemuda-pemudanya hari ini,” ujar beliau.

Beliau menyeru Pemuda meneruskan kecemerlangan melahirkan lebih ramai lagi pimpinan yang berualiti.

“Bukan sahaja besar jiwanya, teguh tarbiyahnya, mantap akidahnya, tetapi pemuda yang boleh diletakkan dimana sahaja. Yang boleh PAS mempertanggungjawabkan maruahnya disandarkan bahu pemuda.

“Dia boleh berada di mana gelanggang. Kita bukan hanya jaguh di gelanggang sendiri, bukan hanya boleh menumpaskan musuh digelanggang sendiri, tetapi kita juga mampu menumpaskan musuh digelanggangnya sendiri,” ujarnya menggambarkan paras pemuda Islam yang diimpikan.

Bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu turut menasihatkan golongan Pemuda agar bangkit berjuang dalam semua keadaan baik senang mahupun susah. Jelasnya, sifat Pemuda adalah tidak boleh mempunyai banyak alasan dan soalan dan tidak tinggalkan perjuangan baik kerana kesusahan mahupun kesenangan.

TARBIYYAH DIRI UNTUK MENGUKUH JAMAAH

Oleh IZWAN ABDUL HALIM


izwan@harakah.net.my

Tarbiyah adalah wadah dalam mengukuhkan perjuangan Islam yang di bawa PAS. Sehubungan itu, menjadi tanggung jawab setiap ahli PAS menyediakan diri dengan sifat-sifat sebagai pejuang ‘hizbul muslimin’ serta mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan tarbiyah.

Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasharuddin Mat Isa berkata, setiap ahli PAS perlu berasa bangga menjadi seorang Islam yang berada di dalam jamaah PAS dan perlu ada dalam fikiran bahawa mereka mempunyai peranan untuk mengukuhkan PAS.

Dengan itu, ahli-ahli PAS perlu mengikat diri dengan semua program PAS untuk terus mengukuh kefahaman terhadap tarbiyyah.

“Tidak salah bagi kita untuk menimba pengalaman, tidak salah bagi kita untuk berkawan, tidak salah bagi kita untuk melihat pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin juga menggelar diri mereka sebagai gerakan Islam atau harakah Islamiyyah atau apa-apa sahaja gelaran, tetapi apabila kita sudah berada dalam parti ini, dalam jamaah ini, untuk mengukuhkannya yang perlu diberikan ketaatan, yang perlu diletakkankan pada diri kita adalah proses tarbiyyah,” ujarnya memberi pencerahan.

Menjelaskan lanjut perkara itu, tiga perkara asas perlu diberi keutamaan dalam tarbiyah iaitu pembinaan iman, ilmu dan akhlak berteraskan al-Quran.

Sebagai pendokong gerakan Islam, tugas utama atau amalan kita adalah tidak membiarkan satu hari pun tanpa al-Quran,” serunya mengajak para Pemuda meneladani ‘Generasi Al-Quran’ yang dicorakkan Rasulullah.

Usaha itu katanya, bermula dari bacaan, penghayatan lalu menterjemah dan melaksanakannya iaitu beramal dengan al-Quran. Beramal itu pula dijelaskan beliau dilaksanakan kepada diri hingga secara berjamaah dan istiqamah dengannya.

Pada slot bertajuk ‘Pengukuhan PAS Melalui Tarbiyah’ itu, beliau menyentuh huraian Dr Yusuf al-Qardhawi mengenai hadis Nabi SAW bahawa setiap 100 tahun akan lahir mujaddid yang akan memperbaharui agama.

Ujar Ustaz Nasharuddin, mujaddid seperti yang dihuraikan Dr Yusuf itu boleh hadir sama ada sebagai individu, gerakan, pemikiran atau halaqah.

“Kalau itulah yang ditafsirkan oleh Syeikh Qardhawi dari hadis tersebut, jom kita angkat diri kita untuk menjadi mereka yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mujaddid dalam bentuk sebuah gerakan, dalam bentuk sebuah jamaah,” ujarnya menyuntik semangat para peserta.

Iltizam itu katanya, adalah untuk membawa perubahan dalam negara ini secara kolektif.

Untuk itu, ahli PAS disamping membina diri dengan iman yang sebenar, perlu juga melengkapkan diri dengan ilmu khususnya berkaitan maqasid syariah agar dapat memahami tuntutan Allah di dalam al-Quran.

Ahli PAS juga perlu dicorakkan dengan akhlak mulia yang membezakan diri dengan orang lain. Kesan dari akhlak itu menurut Ustaz Nasharuddin telah menjadi perhatian banyak pihak kepada PAS, selain mewujudkan rasa yakin dan percaya masyarakat kepada PAS. Malah, dokongan masyarakat kepada PAS terbukti dengan lahirnya Dewan Himpunan Penyokong PAS dari kalangan bukan Islam.

Tegas beliau, hakikatnya ahli PAS adalah duta kepada Islam, jamaah dan gerakan ini. Oleh itu perlu sentiasa mendidik diri menjadi manusia terbaik yang berbeza akhlak dari mereka yang tida ditarbiyah.

Beliau turut mengingatkan agar diri ahli PAS baik pada perkataan mahupun perbuatannya tidak menjadi fitnah kepada Islam. Juga menjaga jamaah dari segala unsur yang cuba merosakkan serta sentiasa memasang niat untuk memperkasakan Islam setiap masa dan tempat.

Isnin, 4 Oktober 2010

Ijtima' Tarbawi Pemuda PAS Peringkat Kebangsaan

Tempat berlansungnya Ijtima' : Masjid Rusila, Marang, Terengganu... Ijtimak bermula pada hari Jumaat, 1 Okt 2010 dan berakhir pada hari Ahad, 3 Okt 2010.


Kehadiran hampir 5000peserta dari kawasan-kawasan seluruh malaysia... Kedah menghantar seramai 140 orang peserta.


Forum kemuncak sebelum perasmian penutup :
1- alFadil al Ust. Hj Zulkifli Ismail (Dewan Ulama')
2- alFadil al Ust. Hj Nik Zawawi Nik Salleh (DUP Pusat)
3- alFadil al Ust. Ahmad bin Yahaya (Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah)

SIARAN LANGSUNG TV PAS KEDAH

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons