Selasa, 26 Oktober 2010

Teks Usrah Bulan Oktober

KERTAS KERJA DASAR
TAHAALUF SIASI


Sebelum membaca artikel ini, anda perlu tahu;

1 )  Kedudukan tahaaluf siasi di dalam Islam.

2 )  Bagaimana tahaaluf siasi berlaku di peringkat awal sejarah Islam.

3 )  Tahaaluf siasi adalah satu konsep siasah syar’ieyah yang bertujuan menjayakan matlamat dakwah
4 )  Kefahaman yang jelas mengenai tahaaluf siasi akan memudahkan kerja – kerja dakwah.

Muqaddimah
Dalam merencanakan amal Islami terkini dalam konteks politik, perlu untuk kita meneliti beberapa petunjuk daripada sunnah Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kerangka kerja siasah (politik) yang terunggul. Antara beberapa khazanah beharga tersebut adalah konsep Tahaaluf Siasi ataupun kerjasama politik yang baginda lakukan sepanjang kerja kepimpinan dan dakwah Baginda SAW.
Tahaluf ialah perjanjian persefahaman bagi berkerja sama dan bantu - membantu untuk membina kerajaan dan pemerintahan berasaskan Islam serta digunakan untuk tujuan dakwah jangka panjang.

Contoh – contoh Tahaluf Di Zaman RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam

  1. Persefahaman yang berlaku di kalangan sesama umat Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dengan Aus dan Khazraj yang membawa kepada penyatuan umat di bawah panji Islam dan tertegaknya negara Islam.
  2. Hal ini juga berlaku dengan kumpulan bukan Islam seperti persefahaman dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib yang berlaku sebelum hijrah dan persefahaman dengan kabilah Khaza’ah selepas “Perjanjian Hudaibiyah”.
  3. Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam mengiktiraf hilf al-fudhul yang berlaku pada zaman jahiliyah apabila terbentuk satu persefahaman menentang kezaliman. Perkara ini terjadi setelah seorang lelaki dari kabilah Zubaid dizalimi oleh Aas bin Wa’il, lalu dia meminta pertolongan. Akan tetapi tidak ada yang sanggup untuk menolongnya, lalu beberapa orang daripada bangsawan Makkah yang bersimpati dengannya telah mengadakan persefahaman di rumah Abdullah bin Jad’an untuk menentang kezaliman tersebut.
Berhubung dengan peristiwa ini, terdapat sebuah hadis daripada Talhah bin ‘Abdullah bin ‘Auf, bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya:
“Sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad’an satu pakatan yang aku amat suka kepadanya seperti sayang kepada unta merah (barang yang sangat berharga), kalau aku diajak kepadanya di zaman silam nescaya aku akan menyahutnya.”                
( Riwayat Ibnu Ishaq )
4.  Sistem Himayah ( jaminan keselamatan ) adalah suatu konsep tolong menolong atas dasar perkauman dan kekeluargaan yang diamalkan di zaman jahiliyah yang turut digunakan oleh RasuluLlah sebelum penghijrahannya ke Madinah. Ia juga suatu konsep perlindungan oleh golongan kuat dan berada kepada golongan yang lemah. Adalah menjadi kebangaan bagi mereka sekiranya dapat melindungi yang lemah walaupun berlainan agama. Himayah adalah salah satu konsep tahaluf untuk kemaslahatan umat Islam jika memerlukan[1].
Oleh itu, tahaluf  telah menjadi suatu perkara yang pernah berlaku dalam perjalanan Harakah Islamiyah menurut keperluan dan cabaran yang berlaku pada zaman masing-masing. Perlaksanaannya pada satu – satu zaman memerlukan satu kajian yang mendalam  dan perlu dibincangkan dengan teliti agar langkah yang diambil tidak bercanggah dengan prinsip Islam yang mesti ditegaskan dalam semua keadaan.


Tahaluf Dan Konsep Tadrij Marhaliy ( berperingkat )

Usaha PAS berkerja sama dengan badan atau parti politik lain dalam hal perjuangan siasah adalah merupakan suatu matlamat dakwah jangka masa panjang. Menganggap PAS ingin mengambil kesempatan dan meninggalkan ‘rakan’ seperjuangan selepas mendapat kerusi ,  adalah tanggapan yang salah.

PAS adalah satu jamaah yang berdakwah kepada sesiapa sahaja , samada kawan mahupun  lawan. Dalam menyebarkan dakwah PAS menuruti konsep pemeringkatan (graduality) yang ditinggalkan oleh Al Imam As Syahid Hassan al Banna.

Tahap Pertama[2] : Takrif ( pengenalan ) tentang matlamat dan wasilah jamaah serta idea perubahan Islam yang diseru oleh Ikhwan Muslimin.

Tahap Kedua : Takwin ( pembentukan ) dengan memilih unsur-unsur  yang dapat membentuk kepuasan dengan berkerja serta mendidik unsur-unsur tersebut dengan didikan rohani, akal dan fizikal bagi mengembalikan kehidupan Islam dan negara Islam.

Tahap ketiga : Tanfiz ( perlaksanaan ) iaitu langkah berkerja atau praktikal bagi dakwah Ikhwan Muslimin.

Setiap tahap memerlukan masa, kesabaran dan ketabahan. Amukan nafsu dan sikap terburu-buru harus dielakkan kerana ia hanya membinasakan diri dan orang sekeliling.


Bagi golongan yang tergesa-gesa ini, Imam Hassan al-Banna berkata;

“Wahai Ikhwan Muslimin, terutamanya mereka yang bersemangat dan tergesa-gesa di kalangan kamu… Jalan kamu ini telah pun dilakarkan perancangan-perancangannya dan diletakkan batas-batasnya. Aku tidak akan menyalahi batas-batas tersebut yang telah memberi keyakinan kepadaku bahawa ia adalah jalan yang paling selamat untuk sampai ke destinasinya.
Benar, boleh jadi ia adalah jalan yang panjang namun di sana tiada lagi jalan selainnya. Kelakian hanya lahir dengan kesabaran, tabah, serius dan amalan yang berterusan. Barang siapa di kalangan kamu hendak mempercepatkan buah sebelum ia masak atau bunga sebelum ia mekar, maka aku tidak bersamanya dalam keadaan ini biar apapun keadaaannya. Adalah lebih baik baginya berundur diri dari dakwah ini dan menyertai dakwah-dakwah yang lain.

Barangsiapa yang bersabar bersamaku sehingga bercambahnya benih, tumbuhnya pokok, masaknya buah dan sampai ketikanya untuk dipetik maka pahalanya adalah urusan Allah. Kami dan ia tidak akan terlepas ganjaran orang-orang yang baik sama ada kemenangan dan ketuanan atau syahid dan kebahagiaan.

          Wahai Ikhwan Muslimin: Pakaikan gelojakan emosi kamu dengan ladam pertimbangan akal, sinarilah akal kamu dengan nyalaan emosi, janganlah kamu cenderung berlebihan nescaya kamu akan menjadikannya tergantung tanpa bertali. Janganlah kamu menyalahi aturan alam kerana ia pasti akan menang ( mengalahkan kamu ) sebaliknya atasilah emosi kamu dan gunakannya serta ubah gelombangnya. Gunalah kedua-duanya ( emosi dan akal ), nantilah saat - saat kemenangan sesungguhnya ia tidak jauh dari kamu.

          Pengalaman dahulu dan sekarang membuktikan bahawa tiada kebaikan melainkan jalan kamu, tiada hasil melainkan bersama perancangan kamu dan tiada kebenaran melainkan dalam apa yang kamu lakukan. Janganlah kamu leka dengan kesungguhan kamu dan janganlah kamu memperjudikan riak-riak kemenangan kamu.”


Hukum Tahaluf [3]

Tahaluf diizinkan oleh syariat berdasarkan kepada syarat-syaratnya. Untuk memahami syarat-syaratnya, hendaklah dikaji perbezaan di antara tahaluf yang dilangsungkan oleh Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dan tahaaluf yang ditolaknya.

Syarat - Syarat Tahaluf

1.       Membawa maslahah dan tidak mengikat sehingga menjejaskan prinsip

Dalil-dalilnya ialah:

a)       Hubungan Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam dengan keluarganya dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib, khasnya Abu Talib. Walaupun mereka tidak menganut Islam, tetapi mereka mempertahankan Rasulullah s.a.w. sehingga sanggup berkorban apa sahaja.

Tetapi pernah Abu Talib membuat satu kenyataan seolah-olah supaya Rasulullah  bertolak - ansur dalam perkara prinsip, lalu dengan tegasnya Rasulullah bersabda yang bermaksud:

“Wahai bapa kesayanganku, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan urusan ini (menegakkan Islam), nescaya aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah memberi kemenangan kepada agamaNya atau aku mati kerananya.”

Akhirnya Abu Talib dan keluarganya kecuali Abu Lahab, mengambil keputusan untuk mempertahankan Baginda sallaLlahu alaihi wasallam.

Dalam persepakatan Pakatan Rakyat, kita dibenarkan untuk menolong jentera parti yang berjanji setia dengan PAS apabila keadaan memerlukan dan tiada calon PAS di kawasan tersebut. Namun begitu kita dilarang daripada meninggalkan jamaah dan menyertai gerakan atau parti tersebut yang berlainan ideologi dengan PAS.

Hal ini perlu dijelaskan kepada ahli PAS akar umbi agar tahaluf tidak menjadi punca perpecahan amilin dan petugas PAS diperingkat Kawasan dan Cawangan.


2.        Menentang kezaliman, penyelewengan dan keruntuhan moral

Apabila isu dan gejala buruk tersebut merupakan perkara-perkara yang dirasai kesan dan akibat buruknya kepada semua golongan, termasuk golongan bukan Islam, maka boleh diadakan persefahaman dalam perkara ini.

Contohnya, berkerjasama dengan NGO dan  mana-mana parti lain  di dalam usaha mendesak pembebasan tahanan ISA dan sebagainya, kerana Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam turut mengiktiraf hilf al-fudhul yang bertujuan membela mereka yang dizalimi.

Baginda juga mengakui pakatan dan persefahaman golongan yang menentang perjanjian pemulauan ke atas keluarga Rasulullah dan para sahabat walaupun mereka tidaklah sampai ke peringkat mengakui kedaulatan Islam.

Dalam hal ini PAS boleh bekerjasama dengan pelbagai pihak atau mana-mana gerakan yang berusaha menetang kemungkaran era baru seperti IFC, Islam Liberal serta pelbagai kebejatan aqidah dan sosial. Ahli PAS perlu memasukkan dakwah secara lembut dan berterusan kepada golongan ini agar mereka menerima dakwah PAS.


3.       Mengakui kepimpinan Islam dan tidak menjejaskan matlamat perjuangan

Seringkali berlaku apabila diadakan kerjasama politik, ada pihak yang menetang kepimpinan adil cara Islam serta mengambil kesempatan pula untuk merosakkan ideologi dan aqidah tulen para petugas PAS. Hal ini perlu dielakkan kerana setiap individu Islam yang menjadi amilin PAS adalah manusia terpimpin dan tidak pragmatisme dalam memutuskan tindakan.

Dalilnya:

a)       Rasulullah s.a.w. telah menangguhkan tahaluf dengan Bani Syaiban apabila mereka tidak bersedia untuk bersama-sama menegakkan negara Islam dan mempertahankannya. Hal ini terjadi apabila Bani Syaiban menyatakan ketidaksanggupan untuk berhadapan dengan kerajaan Parsi tetapi hanya sanggup menghadapi kabilah Arab sahaja.

b)       Rasulullah membatalkan cadangan untuk bertahaluf dengan Bani ‘Amir apabila mereka mahu berkongsi jawatan kepimpinan negara tanpa menerima Islam.

4.       Tidak berwala’ kepada musuh dan tidak redha dengan pegangan mereka

Perihal wala’ adalah perkara tunjang yang menjustifikasikan dan mengesahkan amal Islami kita dalam PAS. Lantaran itu piawaian wala’ telah ditetapkan oleh Allah SWT serta oleh Rasulullah.

Firman Allah s.w.t., maksudnya:

“Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan ( larangan ) yang demikian maka tiadalah ia ( mendapat perlindungan ) daripada Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripad sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka ( yang kafir itu ). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat - ingat terhadap kekuasaan diriNya ( menyeksa kamu ). Dan kepada Allah jualah tempat kembali.”   

Surah Ali ‘Imran: 28

Memilih calon bukan PAS yang berjuang menentang kezaliman dan kemungkaran lebih besar adalah suatu yang WAJIB demi menyekat kezaliman  walaupun calon tersebut bukan Islam atau muslim yang tidak berpegang dengan Islam secara menyeluruh.

Berwala’ maknanya menjadikan seseorang sebagai pemimpin, teman yang akrab, pelindung atau penolong. Keadaan takut adalah darurat. Kerjasama adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan Islam umumnya, bukan meredhai mereka sebagai pemimpin. Hal ini kerana Kepimpinan Islam hanya sah sekiranya menuruti seluruh sistem Islam dalam pentadbiran mahupun kepimpinan.


Muwada’ah

Di sana terdapat satu persefahaman yang diadakan secara sementara waktu ( bertempoh ) dengan golongan yang bermusuh kerana maslahah. Persefahaman ini dinamakan muwada’ah dan ada juga ulama’ meletakkannya dalam perkara hadanah ( gencatan senjata ).

Disebut dalam “Syarah Muhazzab” ( karangan al Imam al Nawawi ), di antara maslahahnya ialah mengharapkan mereka masuk Islam, mereka akan membayar jizyah atau menolong untuk memerangi golongan lain.

Akan tetapi para ulama’ bertelingkah dalam menentukan tempoh masanya. Ada yang menghadkan setakat empat bulan sahaja dan ada juga yang mengharuskan menurut maslahah ( di antaranya ialah orang-orang Islam masih berada dalam keadaan lemah ). Adapun jika tiada apa-apa maslahat atau mudaratnya lebih banyak daripada maslahah, maka ia tidak diharuskan.

Hari ini PAS boleh bekerjasama dengan pihak lain selama mana  mereka bersedia secara jujur ingin bersama seperti dalam isu Palestin, isu rasuah dan sebagainya. Akan tetapi muwada’ah ini hanya sah dalam isu kerjasama itu sahaja dan bukannya selama-lamanya selagimana mereka masih memegang ideologi sekular atau menetang Islam.

Kategori Tahaluf

Tahaluf dapat dibahagikan menurut keadaan berikut:

1.       Dalam peringkat membentuk kerajaan hendaklah dengan syarat:

a)       Kepimpinan mestilah di tangan orang Islam
b)       Mengiktiraf negara Islam
c)       Menerima perlembagaan Islam dan syariatnya

2.       Tahaluf tanpa membentuk negara:

a)       Kerana maslahah untuk menghadapi musuh yang lebih besar
b)       Masalah bersama untuk menentang kezaliman, penyelewengan, membebaskan orang-orang tahanan dan sebagainya.
c)       Berlindung sementara ketika lemah.
d)       Tidak terikat dengan syarat yang bercanggah dengan Islam dan kepentingan Harakah Islamiyah.


Beberapa Pemerhatian

Dalam situasi sekarang, hendaklah diberi perhatian kepada beberapa perkara yang boleh menjejaskan maslahah, di antaranya ialah seperti berikut:

1.        Matlamat menegakkan negara Islam adalah sangat penting dalam strategi yang diambil oleh Harakah Islamiyah. Oleh itu, jangan terikat dengan janji yang akan menghalangnya atau syarat-syarat yang akan mengikat.

2.       Mengutamakan persefahaman dengan kumpulan-kumpulan Islam yang berpengaruh dan yang mempunyai titik pertemuan dengan perkara prinsip yang boleh dipercayai, bukannya yang lemah dan tidak berperanan. Kemudian itu, dengan kumpulan-kumpulan yang bukan Islam.

3.       Kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang cetek pemahamannya terhadap Islam, di mana mereka tidak mengetahui perbezaan Islam dengn idealogi-ideologi moden. Oleh itu, golongan Islam hendaklah mempunyai syakhsiyah yang kuat  dan dapat membezakan mereka dengan parti-parti lain serta perlu diberi kefahaman kepada mereka tentang perbezaan di antara Islam dan idelogi-ideologi moden. Kalau tidak, tahaluf dengan kumpulan bukan Islam lebih memberikan kesan negatif.

4.       Persefahaman dengan kumpulan-kumpulan bukan Islam tidak berpanjangan, samada mereka akan menerima Islam atau pertarungan akan berlaku juga pada akhirnya. Oleh itu, hendaklah membuat ikatan-ikatan yang longgar yang tidak akan membelenggu kita di belakang hari.

5.       Di sana akan keluar kenyataan-kenyataan bersama yang perlu dipertimbangkan dengan tegas dari segi prinsip kita kerana kenyataan-kenyataan itu bukan sahaja perlu mengikut selera kita, tetapi perlu juga menurut selera mereka.

6.       Berwaspada terhadap tipu daya mereka dengan bergantung kepada Allah s.w.t dan kebijaksanaan kurniaanNya.

Penutup

Konsep tahaluf perlu disebar luaskan di kalangan pemimpin dan petugas PAS di peringkat akar umbi demi mengelakkan salah faham terhadap konsep dan wala’. Jelasnya PAS adalah jamaah harakah yang berjuang atas nama Islam dan bukannya atas nama kemanusiaan semata-mata. Ketaatan kepada pemimpin PAS adalah atas dasar berada pada dasar yang sama iaitu memartabatkan syariah dan aqidah Islam.

Tahaluf adalah medium ke arah kemenangan Islam dan bukannya punca perpecahan dan kehilangan petugas PAS dalam setiap peringkat.


Nota Hujung.

[1] Lihat Fiqh Al Harakah (jilid 1) karangan Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Dewan Pustaka Fajar
[2] lihat Fiqh Siasah Menurut Hassan Al Banna karangan Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris (halaman 47-49)
[3] Buku Himpunan Kertas Kerja Daurah Tadribiyyah PAS Pusat.

Selepas membaca artikel ini, saudara telah memahami;
1 )  Tahaaluf siasi adalah satu konsep dan polisi dalam siasah syar’ieyah yang bermatlamat menjayakan usaha dakwah Islam kepada seluruh umat manusia.
2 )  Tahaaluf siasi telah mula dilaksanakan oleh RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam di peringkat awal dakwah Islam. Justeru rujukan melaksanakannya hendaklah bertepatan dan terikat dengan sunnahnya.
3 ) Tahaaluf siasi adalah strategi dakwah yang bersifat tadarruj dan marhaliy ( beransur – ansur dan berperingkat ) yang menuntut kesabaran dan tidak gopoh.
4 )  Ahli PAS hendaklah memahami konsep tahaluf siasi serta syarat – syaratnya dengan baik demi mengelak perselisihan yang tidak perlu sesama sendiri disebabkan kefahaman yang cetek.
5 ) Sentiasa berwaspada dengan tipu daya musuh Islam yang sentiasa memburu kelalaian pihak kita.

Panel:
1 )  Ustaz Hj Nasrudin bin Hassan Tantawi
2 )  Ustaz Hj Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz
4 )  Ustaz Hj Riduan bin Mohd Nor
5 )  Ustaz Hj Nik Mahadi bin Nik Mahmood
6 )  Ustaz Hj Mohd Asri bin Mat Daud
7 )  Ustaz Hj Zulqarnain bin Hassan
8 )  Ustaz Hj Syed Abdul Kadir bin Syed Hussin al Joofre

Isnin, 25 Oktober 2010

GAMBAR KENANGAN SEMASA LAWATAN DPPNK KE KULIM

SIARAN LANGSUNG TV PAS KEDAH

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons